Pracuj z nami przy realizacji programu regionalnego!

Opublikowano: 31.05.2024

Jeśli interesujesz się unijnymi dotacjami i szukasz pracy w tym zakresie – ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Weź udział w naborze na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Centrum Kompetencji – oferta nr 46/24, który prowadzi obecnie Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku. Aplikuj a już wkrótce możesz dołączyć do zespołu specjalistów ds. Funduszy Europejskich i pracować przy realizacji programu regionalnego.

 

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

  • przygotowanie i redakcja zapisów dokumentów istotnych dla wdrażania programu regionalnego współfinansowanego z funduszy europejskich w zakresie występowania pomocy publicznej, np. Szczegółowego opisu priorytetów, zasad kwalifikowania wydatków, umowy o dofinansowanie,
  • współpraca i wsparcie innych pracowników uczestniczących we wdrażaniu programu regionalnego w zakresie weryfikacji zasad dotyczących pomocy publicznej, w tym udział w ocenie projektów,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programu regionalnego współfinansowanego z funduszy europejskich.

     

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 46/24″ do 12 czerwca 2024 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

autor: Monika Grochulska 

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin