Nabory wniosków

Harmonogram naborów
sortuj wg
Kolejność
herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się.

Opublikowano: 19.06.2024
Nabór trwa

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników poprzez realizację wyłącznie projektów obejmujących wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

Początek

21.06.2024

Koniec

31.07.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 5.9. Kształcenie ustawiczne FEPM.05.09-IZ.00-001/24

Opublikowano: 27.05.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Usługi rozwojowe, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) 
dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść lub potwierdzić swoje kompetencje oraz/lub nabyć kwalifikacje (w tym...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

95%

Początek

29.05.2024

Koniec

10.07.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 5.21. Aktywność obywatelska FEPM.05.21-IZ.00-002/24

Opublikowano: 23.05.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Na wzmocnienie potencjału pomorskich partnerów społecznych, w szczególności poprzez: 
a)    wzmocnienie zasobów (m.in. poprzez rozwój umiejętności i kompetencji pracowników),
b)    budowanie...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

95%

Początek

24.05.2024

Koniec

04.07.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania Działania 5.21. Aktywność obywatelska FEPM.05.21-IZ.00-001/24

Opublikowano: 23.05.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Na wzmocnienie potencjału pomorskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez: 

  1. wzmocnienie zasobów organizacji (m.in. poprzez...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

95%

Początek

24.05.2024

Koniec

04.07.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników i pracodawców

Opublikowano: 25.04.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Wspieranie procesów dostosowania organizacji pracy do potrzeb pracodawców i ich pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych, w tym związanych z obszarem zielonej gospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym m.in. poprzez...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

85%

Początek

26.04.2024

Koniec

05.06.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania Działania 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne.

Opublikowano: 13.03.2024
Nabór zakończony
Wyniki

1)    Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, zindywidualizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, m.in. poprzez:
a) ...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

95%

Początek

15.03.2024

Koniec

24.04.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa

Opublikowano: 22.02.2024
Nabór zakończony
Wyniki

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty odnoszące się do wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących m.in. diagnozowania uzdolnień uczniów, realizacji lokalnych i regionalnych form...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

Początek

23.02.2024

Koniec

10.04.2024

herb województwa pomorskiego

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 2.1. Efektywność energetyczna

Opublikowano: 30.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

  1. Przebudowa lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła i/lub energii elektrycznej zasilane odnawialnymi źródłami...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Początek

03.04.2024

Koniec

24.04.2024

herb województwa pomorskiego

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 2.1. Efektywność energetyczna

Opublikowano: 30.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujący typ projektu:

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Początek

03.04.2024

Koniec

24.04.2024

herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania Działania Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa

Opublikowano: 14.11.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Wsparcie szkół, ich uczniów i nauczycieli, w tym w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji, obejmujące m.in.:

...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

Początek

17.11.2023

Koniec

17.01.2024