Newsletter

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, cały czas pracujemy nad poprawą dostępu do różnego rodzaju narzędzi komunikacyjnych. Jednym z nich jest nasz NEWSLETTER – BIULETYN UNIJNY UMWP.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem kompendium wiedzy o Funduszach Europejskich, informacje o programach krajowych i regionalnych, zwłaszcza dotyczących nowej perspektywy finansowej 2021-2027, bezpłatnych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach oraz działań prowadzonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Pomorzu zachęcamy do zapisania się do naszego Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP.

Jak się zapisać?

Ab zapisać się do naszego Newslettera – Biuletynu Unijnego wystarczy wysłać swój adres mailowy na adres: inforpo@pomorskie.eu o treści:

„Jestem zainteresowany otrzymywaniem treści Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu świadczenia usługi newslettera – Biuletynu Unijnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.”

W tytule maile prosimy wpisać:

„Zapis do Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP”

Informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) – (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 62 518.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera – Biuletynu Unijnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz wysłanie maila na adres inforpo@pomorskie.eu o treści „Wypis z Newslettera – Biuletynu Unijnego UMWP”.
  7. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesyłania Newslettera.
  9. Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
  10. Osoba, która przekazuje dane osobowe przekazuje je dobrowolnie.

W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kierownikiem Referatu Informacji, Panią Martyną Sawicką, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 175.

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin