Dołącz do naszego Zespołu!

Opublikowano: 25.06.2024

Jeśli interesujesz się unijnymi dotacjami i szukasz pracy w tym zakresie – ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Weź udział w naborze na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w referacie realizacji projektów II – oferta nr 57/24, który prowadzi obecnie Departament Programów Regionalnych UMWP w Gdańsku. Aplikuj a już wkrótce możesz dołączyć do zespołu specjalistów ds. Funduszy Europejskich i pracować przy realizacji programu regionalnego.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

  • udział w procesie oceny oraz wyboru do dofinansowania projektów w zakresie Priorytetów współfinansowanych z EFRR,
  • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów, weryfikowanie zmian w projektach powstałych w trakcie ich realizacji oraz analiza dokumentów przed zawarciem aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie Priorytetów współfinansowanych z EFRR,
  • przygotowanie i redakcja zapisów dokumentów istotnych dla wdrażania programu regionalnego współfinansowanego z funduszy europejskich w zakresie edukacji np. regulaminów konkursów, wzorów formularzy i instrukcji przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie zagadnień dotyczących przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z EFRR.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 57/24″ do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 autor: Monika Grochulska 

 

 kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin