W Słupsku i Ustce będą nowe inwestycje. Podpisano porozumienie w sprawie ZIT

Opublikowano: 02.07.2024

Kolejny krok na drodze do ważnych inwestycji w Słupsku, Ustce i okolicach. Zostało podpisanie porozumienie w sprawie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka. Dzięki niemu m.in. budynki komunalne i użyteczności publicznej będą termomodernizowane, a źródła energii zostaną wymienione na odnawialne. Będą też prowadzone inwestycje w zakresie mobilności miejskiej. Zmiany dotyczyć będą również zapobiegania klęskom żywiołowym.

Porozumienie zostało podpisane 28 czerwca 2024 r. w Słupsku.

Czy jest ZIT MOF?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia. Czym jest mechanizm ZIT? To instrument, który umożliwia realizację strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych poprzez projekty współfinansowane ze środków UE. Ważne jest to, że lokalne samorządy tworzące tzw. miejskie obszary funkcjonalne (MOF) samodzielnie i wspólnie decydują o inwestycjach, które są istotne dla lokalnych społeczności. Takich MOF-ów jest w regionie dziewięć, a na ich terenie mieszka ponad 80 proc. Pomorzan.

Słupskie porozumienie podpisane

W maju 2023 r. ZWP podjął uchwały, w których zapisano wysokość wsparcia dla poszczególnych MOF-ów na lokalne strategie. Zostały  dokładnie przeanalizowane i 1 lutego 2024 r. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował pierwszą z dziewięciu strategii,  przygotowanych przez pomorskie samorządy. Pozytywna opinia jest istotnym krokiem do sięgnięcia przez ZIT MOF Słupsk-Ustka po ponad 46 mln euro z FEP.

– Jesteście państwo pierwszym miejskim obszarem funkcjonalnym podpisującym Zarządem Województwa taki dokument, który oprócz ogólnych zapisów zawiera załącznik w postaci konkretnych przedsięwzięć – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Łączna wartość zaplanowanych działań to ponad 110 mln zł, a wartość potencjalnego dofinansowania ze środków FEP to ok. 93 mln zł.

– Podpisane dziś porozumienie otwiera ścieżkę aplikacyjną dla wskazanych w nim projektów. Oznacza to, że nie będziecie państwo brali udziału w konkursach FEP – dodał.

Jakie zatem inwestycje zapisano w załączniku do porozumienia?

Ważna inwestycje lokalne

W Strategii ZIT MOF Słupsk-Ustka znalazły się przedsięwzięcia związane z zieloną infrastrukturą i przystosowaniem do zmian klimatu. Chodzi np. o kompleksową termomodernizację budynków komunalnych i użyteczności publicznej oraz wymianę źródeł energii na odnawialne.

– W ramach Strategii MOF Słupsk-Ustka finansowana będzie ochrona przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej. Prowadzone będą też inwestycje związane z adaptacją do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanym z klęskami żywiołowymi – wyliczał marszałek Struk.

Realizowane będą także inwestycje w zakresie mobilności miejskiej.

 

Autor: Aleksander Olszak 

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin