Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Opublikowano: 02.03.2023
Pierwsza strona dokumentu
Typ dokumentu
Szczegółowy Opis Priorytetów

Szczegółowego Opisu Priorytetów FEP 2021-2027 doprecyzowuje zapisy programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zawiera informacje na temat zakresu interwencji Działań realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów FEP.

Załączniki