Otwórz się na nowe możliwości! Fundusze Europejskie dla Polski na lata 2021-2027

Opublikowano: 04.06.2024
Pierwsza strona publikacji
Typ dokumentu
Inne

Nasza rzeczywistość się zmienia, jednak wielu z tych zmian nie wprowadzilibyśmy bez Funduszy Europejskich. A od 2004 r., gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, z ich pomocą zrealizowaliśmy już ponad 300 tys. różnorodnych przedsięwzięć.

Zmniejszyliśmy dystans, który dzieli nas od państw Europy Zachodniej. Nasza gospodarka jest odporniejsza na kryzysy. Te zmiany zawdzięczamy w dużym stopniu współpracy państw członkowskich i solidarnemu podejściu do celów polityki spójności UE. Na ich realizację dostaniemy w najbliższych latach z Funduszy Europejskich ponad 350 mld zł*. Wraz z pieniędzmi z budżetu krajowego pozwolą one zrealizować kolejne tysiące projektów.