Zmieniamy Pomorskie. Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw

Opublikowano: 03.06.2024
Pierwsza strona publikacji
Typ dokumentu
Inne

Dzięki sprawnemu wykorzystywaniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego środków unijnych przedsiębiorcy z Pomorza mogą dziś rozwijać skrzydła w bardzo przyjaznym środowisku gospodarczym. Dzięki Funduszom Europejskim pomorskim przedsiębiorcom oferowane jest wsparcie finansowe i doradcze. Mogą oni korzystać m.in. z dotacji lub pożyczek na inwestycje, z grantów na udział w targach zagranicznych oraz specjalistycznych usług doradczych.

Folder prezentuje wybrane inwestycje sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 przez Zarząd Województwa Pomorskiego w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Zaprezentowane inwestycje i inicjatywy to dobre przykłady efektywnego wykorzystania obecności województwa pomorskiego w Unii Europejskiej dla stymulowania trwałego rozwoju gospodarki Pomorza.

pdf

4.14 MB

Obowiązujący od
05.06.2024