Konferencja

Konferencja "20 lat Pomorza w Unii Europejskiej"

Opublikowano: 15.05.2024
Dla kogo
Administracja publiczna
Instytucje nauki i edukacji
Jednostki samorządu terytorialnego
Organizacje pozarządowe
Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
Informacje o konferencji

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą 20 lat członkostwa Pomorza w Unii Europejskiej, która odbędzie się 29 maja br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W wydarzeniu na Pomorzu wezmą udział m.in. Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024, przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorców i wielu innych znakomitych gości. 

1 maja 2004 roku staliśmy się obywatelami zjednoczonej Europy. Jesteśmy częścią Wspólnoty, która opiera się na wartościach poszanowania godności, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka. Wspólnoty, dzięki której możemy czuć się bezpiecznie. To także okres dynamicznego rozwoju gospodarczego i wielu inwestycji.

Z okazji 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z udziałem znamienitych gości, pragniemy zaprezentować efekty wykorzystania Funduszy Europejskich na Pomorzu na przestrzeni minionego dwudziestolecia a także porozmawiać o nowych priorytetach Wspólnoty oraz celach Polityki spójności po 2027 roku.

Program

W programie konferencji znajdą się m.in. wystąpienia:

 1. 20 lat Pomorza w Unii Europejskiej – Marszałek Województwa Pomorskiego
 2. Budżet Unii Europejskiej po 2027 r. w kontekście nowych priorytetów m.in. bezpieczeństwa oraz rozszerzenia o nowe kraje członkowskie, w tym Ukrainę - Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024
 3. Priorytetowe obszary inwestowania środków z Polityki Spójności i Krajowego Planu Odbudowy w kontekście wyzwań przed którymi stoi Unia Europejska - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce    
 4. 20 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. Rola regionów w realizacji polityki spójności  – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 5. 20 lat Funduszy Europejskich – czy Pomorskie wykorzystało swoją szansę? – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
 6. Krajowy Plan Odbudowy – nowe spojrzenie na reformy i inwestycje. Co nas czeka po rewizji Krajowego Planu Odbudowy? – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 7. Panele dyskusyjne: 
 • Panel dyskusyjny I: Włączeni w rozwój
 • Panel dyskusyjny II: Innowacje i wsparcie przedsiębiorstw w kontekście transformacji energetycznej 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w polu "Weź udział" do 24 maja br. 
Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość wysłana przez Organizatora na adres e-mail podany przy rejestracji.

Dodatkowe informacje

 1. Parking Polskiej Filharmonii Bałtyckiej będzie dostępny bezpłatnie dla uczestników wydarzenia.
 2. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowana online.
 3. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt

Martyna Sawicka, tel. 58 32 68 175, kom. 502 757 466, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie Organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę konferencji. 

Zapraszamy!

Konferencja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Do pobrania

docx

140.64 KB

Obowiązujący od
28.05.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin
, - |
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
Ołowianka 1
80-751 Gdańsk
Polska
Organizator wydarzenia
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
Polska
Gdzie
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku
Ołowianka 1
80-751 Gdańsk
Polska