Szkolenie

Szkolenie „Systemy informatyczne dla beneficjentów w FEP 2021-2027 oraz Zamówienia publiczne EFS+”

Opublikowano: 03.07.2024
Dla kogo
Administracja publiczna
Instytucje nauki i edukacji
Jednostki samorządu terytorialnego
Temat
Zamówienia publiczne
Informacje o konferencji/szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Systemy informatyczne dla beneficjentów w FEP 2021-2027 oraz Zamówienia publiczne EFS+”. Szkolenie odbędzie się 10.07.2024 r. godz. 10.00-13.30.
 

W programie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Systemy informatyczne w programie FEP 2021-2027.
 • Podstawowe aplikacje Centralnego Sytemu Teleinformatycznego.
 • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) - aplikacja przeznaczonej do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, współfinansowanych z EFS+.
 • SL2021 Projekty – aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi projekty. 
 • Systemu Monitorowania EFS (SM EFS) – aplikacja przeznaczona do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS+.
 •  Zamówienia publiczne EFS+.
 • Planowanie i szacowanie zamówień. 
 •  Obowiązki wynikające umowy o dofinansowanie.
 • Obowiązki wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027.
   

Prelegentami szkolenia będą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Termin i miejsce szkolenia:

10.07.2024 r. w godz. od 10:00 do 13:30 w Urzędzie Gminy w Człuchowie (sala konferencyjna) ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl 
 

Liczba miejsc ograniczona!


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator szkolenia:


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56A, 89-600 Chojnice
tel.: 536 278 316; 536 376 207
e-mail: pife.chojnice@lgdzc.pl


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
 

Do pobrania

docx

204.37 KB

Obowiązujący od
10.07.2024

docx

64.92 KB

Obowiązujący od
03.07.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin
, - |
Urząd Gminy w Człuchowie (sala konferencyjna)
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Polska
Gdzie
Urząd Gminy w Człuchowie (sala konferencyjna)
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
Polska