Wzory dokumentów aplikacyjnych o środki w ramach FEP 2021-2027

Opublikowano: 24.04.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 432/447/23 przyjął wzory dokumentów na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

Dzięki przyjętym wzorom możliwe jest szybkie zakomunikowanie przyszłym wnioskodawcom zasad w zakresie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu. To z kolei umożliwi przyszłym wnioskodawcom lepsze przygotowanie projektów i zapewni przejrzystość zasad dotyczących składania wniosków o dofinansowanie projektów. Ostatecznie wzory zostaną włączone do regulaminów wyboru projektów, które będą przyjmowane przez Instytucję Zarządzającą FEP albo instytucję pośredniczącą.

Poniższe wzory dokumentów dotyczą tylko projektów, które łącznie spełnią dwa warunki:

  1. dofinansowanie dla nich będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
  2. dofinansowanie to zostanie udzielone w formie dotacji (z wyłączeniem projektów objętych instrumentem RLKS oraz Działania nr 1.1).
Dokumenty

rar

565.67 KB

Obowiązujący od
20.04.2023

rar

568.71 KB

Obowiązujący od
20.04.2023
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin