Spotkanie informacyjne

Szkolenie "Systemy informatyczne dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz zamówienia publiczne EFS+"

Opublikowano: 03.07.2024
Dla kogo
Administracja publiczna
Instytucje nauki i edukacji
Jednostki samorządu terytorialnego
Organizacje pozarządowe
Temat
Zamówienia publiczne
Informacje o konferencji/szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie dotyczące zamówień publicznych EFS+ oraz systemów informatycznych dla beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

W programie m.in.:

  • Systemy informatyczne w programie FEP 2021-2027:
  • Podstawowe aplikacje Centralnego Systemu Teleinformatycznego
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) 
  • SL2021 Projekty  
  • System Monitorowania EFS (SM EFS)
  • Zamówienia publiczne EFS+
  • Planowanie i szacowanie zamówień
  • Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie
  • Obowiązki wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

Prelegentami szkolenia będą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

Po części teoretycznej przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Termin spotkania i miejsce:

11 lipca 2024r. w godz. 10:00 - 13:30  w Urzędzie Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14 (sala rajców)

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego w linku poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44 do 10 lipca 2024 r. 


Link do formularza zgłoszeniowego:  https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci?tresc=17029 

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w szkoleniu.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45
e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
 

Do pobrania

docx

236.68 KB

Obowiązujący od
11.07.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin
, - |
Urząd Miasta Lębork (sala rajców)
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
Polska
Organizator wydarzenia
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
Polska
Gdzie
Urząd Miasta Lębork (sala rajców)
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
Polska