Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję SZOP FEP 2021-2027 (z 4 lipca 2024 r.) (wersja obowiązująca)

Opublikowano: 04.07.2024

4 lipca 2024 roku uchwałą nr 844/4/24 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (SZOP FEP).

Zarząd Województwa Pomorskiego, po konsultacji dokumentu z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa pod kątem zgodności zapisów z Umową Partnerstwa i odpowiednimi wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej przyjął kolejną wersję SZOP FEP, uzupełnioną o nowy Priorytet 7. Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom oraz o siedem Działań jn.:

 1.   5.12. Aktywne włączenie społeczne – programy rewitalizacji,
 2.   5.19. Usługi społeczne i zdrowotne – programy rewitalizacji,
 3.   6.8. Infrastruktura zdrowia – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 4.   6.9. Infrastruktura zdrowia – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
 5.   6.11. Infrastruktura turystyki,
 6.   6.12. Infrastruktura turystyki – RLKS,
 7.   7.1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,

a także zaktualizowaną w treści w następujących Działaniach:

 1.   1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach – wsparcie pozadotacyjne,
 2.   1.5. Wsparcie przedsiębiorstw,
 3.   2.1. Efektywność energetyczna,
 4.   2.2. Efektywność energetyczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 5.   2.3. Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego,
 6.   2.4. Efektywność energetyczna – programy rewitalizacji,
 7.   2.8. Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne,
 8.   5.4. Kobiety na rynku pracy,
 9.   5.11. Aktywne włączenie społeczne,
 10.   5.17. Usługi społeczne i zdrowotne,
 11.   5.18. Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego, 
 12.   6.3. Infrastruktura społeczna,
 13.   6.4. Infrastruktura społeczna – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
 14.   6.5. Infrastruktura społeczna – programy rewitalizacji. 

Zamiany zostały opisane w formie rejestru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 844/4/24.

SZOP FEP 2021-2027 będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.
 

Dokumenty

xlsx

49.11 KB

Obowiązujący od
04.07.2024

docx

466.39 KB

Obowiązujący od
04.07.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin