herb gryf

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się.

5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się FEPM.05.05-IZ.00-001/24

Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, za pośrednictwem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Priorytet 5, Działania 5.5. Aktywne i zdrowe starzenie się.
Table of content

Szczegóły naboru

Kto może składać wniosek

Do naboru, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić, 
w szczególności:

 1. Administracja publiczna;
 2. Instytucje nauki i edukacji;
 3. Instytucje ochrony zdrowia;
 4. Instytucje wspierające biznes;
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 6. Partnerzy społeczni;
 7. Przedsiębiorstwa;
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 9. Służby publiczne.
Na co można otrzymać dofinansowanie

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników poprzez realizację wyłącznie projektów obejmujących wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy.

Jak się ubiegać?

Jakie dokumenty przygotować

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące kryteriów wyboru projektów oraz zapoznania się z Regulaminem wyboru projektów

  Oświadczenie musi być podpisane podpisem kwalifikowanym. Aby podpisać dokument podpisem kwalifikowanym należy posiadać jeden z podpisów kwalifikowanych, kupiony u jednego z certyfikowanych dostawców wymienionych w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji.

  W celu podpisania załącznika należy wgrać dokument do dedykowanego programu i przy pomocy tej aplikacji go podpisać. Następnie taki podpisany załącznik należy zamieścić w systemie SOWA we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji „Załączniki”.

  W przypadku jeśli podpis kwalifikowany znajduje się w dodatkowym pliku, wtedy należy załącznik wraz z tym plikiem dodać do archiwum „zip” lub „7z” i tak przygotowany plik załączyć w sekcji „Załączniki”.

Jak przygotować wniosek?

 1. Zapoznaj się z katalogiem kryteriów obowiązujących w naborze – ich spełnienie jest kluczowe, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
 2. Przeczytaj instrukcję wypełniania wniosku dla naboru – dzięki niej dowiesz się, jak przygotować wniosek.
 3. Zapoznaj się z Regulaminem wyboru projektów – poznaj założenia naboru.
 4. Jeśli masz jakieś pytania – zadaj je mailowo na adres - integracja.efs@pomorskie.eu
 5. Złóż wniosek wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu SOWA EFS – https://sowa2021.efs.gov.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie wyboru.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru należy kierować najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków na adres poczty elektronicznej: integracja.efs@pomorskie.eu

UWAGA!!!

Każde pytanie ze strony wnioskodawcy jest rozpatrywane indywidualnie przez IZ FEP.

W przypadku wysłania pytań w ostatnich dniach naboru należy mieć na uwadze, iż czas otrzymania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania może ulec wydłużeniu lub też może wiązać się z otrzymaniem odpowiedzi po zakończeniu naboru.

docx

23.92 KB

Obowiązujący od
10.07.2024

Dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Załączniki do Regulaminu wyboru projektów

docx

156.65 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

712.75 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

233.94 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

213.06 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

173.02 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

496.78 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

487.77 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

23.34 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

1005.39 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

510.55 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

xlsx

24.48 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

498.83 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

docx

491.39 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

pdf

143.76 KB

Obowiązujący od
19.06.2024

Finanse

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

WKŁAD WŁASNY

10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 218 789,13 PLN

Sposób wyboru projektów

 • konkurencyjny

Data naboru

Początek

21.06.2024

Koniec

31.07.2024

Termin rozstrzygnięcia

Luty 2025
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Polska
Dane do kontaku w sprawie naboru
Jeśli masz jakieś pytania – zadaj je mailowo na adres:
FEPM.05.05-IZ.00-001/24